La negació de la totalitat produeix una ruptura de l'estructura que obre la possibilitat d'una nova visió

Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando. Tal vez la búsqueda le pueda ayudar.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star